Strona główna
Nauka
Tutaj jesteś

Czym jest tundra?

8 maja, 2024 Czym jest tundra?

Tundra to obszar geograficzny charakteryzujący się niskimi temperaturami, silnym wiatrem oraz krótkim okresem wzrostu roślinności. Jest to ekosystem występujący głównie na obszarach polarnej strefy klimatycznej, który obejmuje około 20% powierzchni lądów na Ziemi.

Rodzaje tundry

Tundra arktyczna występuje w okolicach biegunów, gdzie przez większość roku panują bardzo niskie temperatury. Roślinność jest tu bardzo skromna, ograniczona głównie do mchów, porostów i niewielkich krzewów. Zwierzęta zamieszkujące tundrę arktyczną, takie jak renifery czy białe niedźwiedzie, posiadają specjalne adaptacje pozwalające im przetrwać w surowych warunkach klimatycznych.

Tundra alpejska

Tundra alpejska występuje na obszarach wysokogórskich, na dużych wysokościach, gdzie warunki klimatyczne są podobne do tundry arktycznej. Roślinność jest tu również skromna, występują głównie rośliny niskie, o silnie zredukowanych liściach i pędach. Zwierzęta zamieszkujące tundrę alpejską muszą być doskonale przystosowane do zimowych warunków i braku pożywienia.

Charakterystyczne cechy tundry

Tundra charakteryzuje się dużymi amplitudami temperatur, występowaniem silnych wiatrów oraz obecnością wiecznej zmarzliny w podłożu. Gleba tundry jest uboga w składniki odżywcze i ma krótki okres odwilży, co sprawia, że roślinność jest tu bardzo skromna. Dużym problemem w tundrze są także zjawiska takie jak erozja i pustynnienie, które pogłębiają przemiany w ekosystemie tego obszaru.

Roślinność i zwierzęta występujące w tundrze

W tundrze dominują rośliny niskie, takie jak mchy, porosty, trawy i niewielkie krzewy. Ich wzrost jest ograniczony przez niskie temperatury oraz ubogie gleby. Zwierzęta występujące w tundrze muszą być doskonale przystosowane do surowych warunków klimatycznych i braku pożywienia. Wśród gatunków zamieszkujących tundrę można wymienić renifery, białe niedźwiedzie, lisy polarne, orły bieliki, czy zające śnieżne.

Redakcja czytamrecenzuje.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Ile krajów jest w Europie?
Jak powstaje szadź i rosa?
Jakie są rodzaje chmur i co zwiastują?

Jesteś zainteresowany reklamą?