czytamrecenzuje.pl

Blog tematyczny o książkach, podcastach i kulturze

Nauka

Co to jest parafraza?

Co to jest parafraza?

Parafraza (pochodząca od greckiego słowa „paráphrasis” oznaczającego „omówienie; opowiadanie”) to swobodna reinterpretacja tekstu lub tłumaczenia, które rozwija lub modyfikuje treść oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens. Jest to przeciwieństwo metafrazy, czyli literalnego przekazu słowo w słowo. Parafraza jest zrozumiała tylko wtedy, gdy odwołuje się do dzieła powszechnie znanego.

Parafraza w językoznawstwie

W kontekście językoznawstwa, parafraza to wyrażenie tej samej treści innymi środkami wyrazowymi, powiązane z wyrażaniem synonimicznym. Istnieją różne formy parafraz, m.in. parafrazy składniowe (syntaktyczne) i parafrazy słowotwórcze.

Parafrazy składniowe

Parafrazy składniowe to takie przekształcenia zdania, które nie zmieniają ich znaczenia, ale przekazują treść przy użyciu innych konstrukcji składniowych. Przykładowo: „Perfumy ładnie pachną” → „Perfumy mają ładny zapach”.

Parafrazy słowotwórcze

Parafrazy słowotwórcze polegają na zastąpieniu wyrazu pochodnego dłuższym związkiem wyrazowym, np. „podróżnik” → „(ten), kto podróżuje”.

Znaczenie parafrazy

Umiejętność parafrazowania jest istotną częścią kompetencji językowych. Umożliwia nam streszczanie cytatów, wypowiedzi. Dzięki parafrazie lepiej rozumiemy pewne teksty literackie i możemy swobodnie przekazywać konkretne informacje poprzez modyfikacje słowne.

Parafraza a prawa autorskie

Prawa autorskie to temat rzeka. Jednak na pytanie, czy parafraza nie narusza praw autorskich, odpowiedź brzmi: to zależy. Jeżeli chcemy użyć parafrazy konkretnych słów i się pod nimi podpisać, należy wtedy podać autora pierwotnej wersji. Natomiast gdy chcemy zmienić sens, np. przysłowia czy tekstu piosenki w luźnej rozmowie, ogranicza nas tylko kreatywność.

Podsumowanie

Parafraza jest ważnym elementem naszego języka, umożliwiającym skuteczne i precyzyjne przekazywanie informacji. To narzędzie, które pomaga nam lepiej zrozumieć i interpretować teksty, zarówno te literackie, jak i codzienne wypowiedzi. To co czyni parafrazę tak cennym narzędziem, to jej zdolność do zachowania zasadniczego sensu informacji, jednocześnie umożliwiając jej swobodne modyfikację.

Udostępnij

O autorze

Nazywam się Aleksandra Trzaskowska i jestem pasjonatką literatury, podcastów oraz szeroko pojętej kultury. Na portalu piszę recenzje najnowszych książek, rekomendacje interesujących podcastów oraz moje przemyślenia na temat aktualnych trendów kulturalnych. Dzielę się tutaj moją miłością do słowa pisanego i mówionego, zapraszając Cię do świata, w którym literatura i kultura łączą się, tworząc niezapomniane wrażenia.